EKO-SYSTEM

Pracownia BHP, Ochrony Środowiska i PPOŻ

Jaromir Cielas

O firmie


Od 1999 roku świadczymy usługi outsourcingowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wykonujemy specjalistyczne opracowania i prowadzimy dokumentację dotyczącą wyżej wymienionych zagadnień na terenie przedsiębiorstw zlokalizowanych między innymi w Złotowie, Jastrowiu, Krajence, Pile, Gołańczy, Obrzycku, Wągrowcu, Okonku, Czarnem.

Działalność

Współpracujemy z:
Ochrona Środowiska


BHP i PPOŻ


KOBiZE


Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Ustawa wprowadziła jednocześnie wobec podmiotów korzystających ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy w terminie do końca lutego danego roku Raportu zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której ta emisja występuje. Raporty roczne do Krajowej bazy (po dokonaniu uprzedniej w niej rejestracji) mają obowiązek składać podmioty, które na swoim terenie eksploatują co najmniej jedną instalację tj. urządzenie techniczne.


W przypadku zainteresowania pomocą w procesie rejestracji w Krajowej bazie, a następnie składaniem Raportów w Państwa imieniu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

KONTAKT

ul. Ogrodowa 1 | 77-400 Złotów

+48 608 035 907

kontakt@ekozlotow.pl