Pracownia BHP
i Ochrony Środowiska

Jaromir Cielas

BDO


W dniu 24 stycznia 2018 r. został utworzony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO”.Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z określonym wzorem w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia, tj. do 24 lipca 2018 r. Marszałek województwa nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy, który oznacza utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz zawiadamia go o aktywacji tego konta, jak również o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu.
Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy:

  • wprowadzają sprzęt
  • wprowadzają baterie lub akumulatory
  • wprowadzają pojazdy
  • produkują, importują, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań
  • wprowadzają produkty w opakowaniach
  • wprowadzają opony
  • wprowadzają oleje smarowe
mają obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

W przypadku zainteresowania pomocą w procesie uzyskania wpisu do BDO prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wniosek należy złożyć do 24 lipca 2018!


Brak wspisu grozi karą do 1 000 000 złotych!

KONTAKT

ul. Ogrodowa 1 | 77-400 Złotów

+48 608 035 907

kontakt@ekozlotow.pl