BHP i PPOŻ


Obowiązek zagwarantowania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spoczywa na każdym pracodawcy, bez względu na to, czy zatrudnia ich na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę), czy też na innych zasadach.

Outsourcing BHP i PPOŻ sprawdzi się w każdej firmie, która zatrudnia do 100 pracowników.

Niewątpliwie najważniejszą zaletą outsourcingu BHP jest obniżenie kosztów związanych nierzadko z koniecznością stworzenia nowego miejsca pracy.

Ikona Gasnica BHP i PPOŻ

Możemy Ci pomóc w:

  • prowadzeniu audytów wewnętrznych,
  • prowadzeniu postępowań powypadkowych,
  • dokonywaniu analizy i oceny ryzyka zawodowego,
  • prowadzeniu szkoleń BHP – wstępnych i okresowych,
  • nadzorze nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych środowiska pracy,
  • reprezentowaniu podmiotu przed organami kontrolnymi takimi jak PIP i SANEPID,
  • analizowaniu przyczyn wypadków przy pracy i reprezentowanie firmy w postępowaniach powypadkowych,
  • nadzorze nad ochroną przeciwpożarową w obiekcie.
Ikona Kask BHP i PPOŻ

Nasza Oferta