Krajowa Baza KOBiZE


Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

KOBIZE

Ustawa wprowadziła jednocześnie wobec podmiotów korzystających ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej Bazy raportu zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której ta emisja występuje.

Raport jest zobowiązany złożyć praktycznie każdy podmiot, nawet gdy jedynym źródłem emisji zanieczyszczeń jest np. samochód osobowy.

Raport do Krajowej Bazy należy składać do końca lutego.


Potrzebujesz wsparcia przy rejestracji i raportowania w Krajowej bazie KOBiZE?