Usługi Ochrona Środowiska


Działalność w zakresie ochrony środowiska skupia się głównie na outsourcingu, który wychodzi na przeciw potrzebom określonym indywidualnie z klientem.

Outsourcing obowiązków z zakresu ochrony środowiska staje się coraz wygodniejszą i bezpieczną usługą, powierzaną przez przedsiębiorców wyspecjalizowanym firmom. Przyczyną są najczęściej częste zmiany prawne w zakresie ochrony środowiska i wynikająca z tego potrzeba dostosowania prowadzonej działalności do aktualnych przepisów w celu uniknięcia potencjalnych sankcji.

Ikona EKO-System

Powierzenie nadzoru nad szeroko rozumianą "ochroną środowiska w zakładzie" ma wiele zalet, m. in.

  • obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem i utrzymaniem specjalisty,
  • uniknięcie sankcji administracyjnych związanych z niedopilnowaniem terminów wynikających z prawa ochrony środowiska i innych ustaw,
  • możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności przedsiębiorstwa.

Nasza Oferta